Miesiąc: Czerwiec 2020

Wakacyjne życzenia 2020

😎Wakacyjne życzenia😎

                               

Drogim naszym Przedszkolakom i Rodzicom życzymy słonecznych

i bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych wrażeń i przygód.   

 Do zobaczenia we wrześniu😊

Pożegnania nadszedł czas

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice
Dzisiaj kończy się rok szkolny 2019/2020, nie spotkaliśmy się na uroczystości z tej okazji. Trwająca pandemia Covid 19 ograniczyła funkcjonowanie przedszkola.
Przyzwyczajeni byliśmy do tego, że zawsze o tej porze, kiedy miesiąc czerwiec dobiegał końca, ściany przedszkola rozbrzmiewały dziecięcym śmiechem, gwarem, gorączkowymi przygotowaniami do uroczystości zakończenia roku i pożegnania dzieci 6 letnich kończących edukację przedszkolną. Słychać było wiersze, piosenki, tańce….
W dzień uroczystości wszyscy przychodziliście, aby na dwa długie miesiące pożegnać przedszkole i wyruszyć na zasłużony odpoczynek.
Wydarzenia i decyzje, które zapadły 11 marca 2020 r. postawiły nas wszystkich przed nowym wyzwaniem. Rozpoczęła się nauka zdalna.
Dziękuję Rodzicom za współpracę i wspólny wysiłek podjęty dla dobra dzieci. Dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i zaangażowanie w proces zdalnego nauczania.
Wszystkim nauczycielom przedszkola dziękuję, za sprawne i codzienne przygotowywanie i organizowanie dla przedszkolaków ze swoich grup nauki i zabawy, za ciągły kontakt z rodzicami i dziećmi.
Dziękuję Rodzicom za każdy gest, dobre słowo, współpracę, życzliwość i pomoc w podejmowanych w naszym przedszkolu przedsięwzięciach.
Podziękowania składam również na ręce Pana Wójta; za życzliwość i wsparcie w podejmowanych przez przedszkole inicjatywach. Dziękuję także wszystkim darczyńcom, którzy zawsze są blisko i wspierają nas w działaniach, są zawsze otwarci na nasze potrzeby.
Przed nami czas wakacji. Życzę wszystkim, Przedszkolakom i Rodzicom, aby był to czas odpoczynku i optymizmu. Niech wakacje będą bezpieczne i radosne, pełne ciekawych przygód, a kiedy dobiegną końca, mam nadzieję, że spotkamy się w przedszkolu.
Drogie 6-latki, po wakacjach nie wrócicie już do przedszkola. Rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu – naukę w szkole. Wiem, że będzie Wam tam dobrze. Życzę Wam radości i wytrwałości w nauce, odwagi w odkrywaniu nowych miejsc, rzeczy, zjawisk, a także wielu sukcesów w dalszej edukacji. Wspominajcie miło przedszkole i czas w nim spędzony.
                                                                      Joanna Sroka
                                                                                           Dyrektor Przedszkola

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

DLA

RODZICÓW 

Bukiet Serce dla Ciebie - przesyłka kwiatowa - E-kwiaty

Dziękujemy Radzie Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą – Panią Sylwią Marmuzek za zaangażowanie na rzecz całej Społeczności Przedszkolnej.
Dziękujemy WSZYSTKIM RODZICOM za każdy gest, dobre słowo, współpracę, życzliwość i pomoc w podejmowanych w naszym przedszkolu przedsięwzięciach.
Wsparcie ze strony Rodziców jest bezcenne.

DZIĘKUJEMY !!!


 

PODZIĘKOWANIE

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”
Janusz Korczak

DRODZY RODZICE

Cenimy Wasz udział i zaangażowanie w procesie zdalnego nauczania.
Dziękujemy za współpracę i wspólny wysiłek podjęty dla dobra dzieci.
Doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.235.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 czerwca do 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole-publiczne@wp.pl w terminie do 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Oryginały należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Zasady dyżuru

Karta zapisu dziecka na dyżur 2020

Oświadczenie rodzica

umowa z rodzicem 2020 dyżur wakacyjny

Procedura bezpieczeństwa

 

 

 

INFORMACJA DYREKTORA

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku, 25 maja 2020 roku Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej wznowiło swoją działalność.

WAŻNE INFORMACJE, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

– przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełni funkcję opiekuńczą,
– placówka nadal prowadzi edukację zdalną,
– nie organizuje się wyjść na spacer,
– nie są realizowane zajęcia dodatkowe,
– budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany,
– wychowankowie odbierani są przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przy wejściu do budynku przedszkola.
– pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
– Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
– kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,
– rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
– do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
– jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
– do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
– zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
– ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
– wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
– każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
– w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 613 15 80 lub email: przedszkole-publiczne@wp.pl
– szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
– jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
– wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami oraz służbami sanitarnymi,
– Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
– z sal zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, sale będą wietrzone co godzinę,
– zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
– godziny funkcjonowania przedszkola: od 7.00 do 16.00
– Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
– Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19 i wypełnienie Oświadczenia oraz Deklaracji.

Wypełnione druki należy przesłać w formie elektronicznej na adres: przedszkole-publiczne@wp.pl.

Oryginały proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Deklaracja

Oświadczenie

Procedura bezpieczeństwa

 

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930