Grupa – Tygryski

7. 30 – 8. 00 „Jak to miło się spotkać” - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wybranymi przez dzieci zabawkami, rozmowy indywidualne z rodzicami

8. 00 – 8.30 „ Jasiu czy pamiętasz..?- praca indywidualna z dziećmi zgodnie z przyjętym kierunkiem przez nauczyciela we współpracy z rodzicami, utrwalenie zdobytych wiadomości, rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie zainteresowań, niwelowanie lub zmniejszanie trudności, zestaw zabaw i ćwiczeń porannych

8.30 „Pora umyć ręce- zabiegi higieniczne w łazience

8. 35  8.45 „A teraz coś dla brzuszka” –śniadanie

8. 45  9.00 „Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć” -codziennie myjemy ząbki

9.00 – 10.00 „Jesteśmy małymi odkrywcami i badaczami”-zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela; różnorodna działalność dziecka indywidualna, zespołowa lub grupowa, eksperymentowanie, badanie, doświadczanie; poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno-konstrukcyjnych

10.00 – 11.45 „Ach! Jaki piękny jest świat” –spacery, wycieczki, obserwacje, zbieranie skarbów do kącika przyrody, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; budzenie zaciekawienia otaczającym światem; zabawa ruchowa z całą grupą

11.45 – 12.00 „Pora umyć ręce” – czynności samoobsługowe w łazience

12.00 – 12.30. „Coś dla ciała” – obiad

12.30 - 13.00„Coś dla ducha.-Kto ma uszy niech posłucha”-słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczycielkę

13.00 – 13.45 „Szalone pomysły- tworzenie okazji do działań twórczych (manipulowanie, przekształcanie), z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i technicznych

13.45 – 14.00 „Pora umyć ręce” – czynności samoobsługowe w łazience

„Coś tam w brzuszku burczy” – podwieczorek

14.00– 15.30 Zajęcia dodatkowe: religia, tańce, plastyka - zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,  zabawy swobodne w kącikach zaciekawień, zadania indywidualne oraz prace porządkowe

 „Czas do domu. Zobaczymy się jutro”