HISTORIA

Rys historyczny naszego przedszkola

Losy przedszkola w Łąkcie Górnej  podobnie jak i innych placówek oświatowych zmieniały
się zgodnie z aktualną  sytuacją w kraju i w środowisku lokalnym.

Pierwszych przedszkolaków przyjęto w 1977 roku do budynku zaadaptowanego pod
szkolę. Początkowo był to jeden oddział dla dzieci 5 i  6 - letnich. Wówczas na tym terenie
rozwijał się Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Zaistniała  potrzeba przyjęcia
młodszych dzieci do przedszkola i w związku z tym uruchomiono drugi oddział w szkolnej
sali.  1 września 1999 roku placówka została zmodernizowana i obydwa oddziały mieściły się
już w głównym budynku przedszkola.   Od tego czasu w miarę możliwości finansowych  i przy
dużym wsparciu ludzi dobrego serca, nasza placówka rozwija się z roku na rok.

Dyrektorzy placówki:
Stanisław Budzyn- 1977- 1978
Stanisława Tabor - 1978 - 1983
Adamczyk Romana - 1983 - 1985
Barbara Oliwa - 1985 - 2018
Joanna Sroka - 2018 do nadal