KADRA

Kadra Przedszkola, to zespół pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych i uśmiechniętych
nauczycielek oraz opiekunów, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja.
Nauczycielki posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w
placówkach przedszkolnych.

mgr Barbara Oliwa - dyrektor PP – nauczyciel dyplomowany, 40 lat pracy pedagogicznej,
Absolwent: Studium Wychowania Przedszkolnego w Limanowej, Akademia Pedagogiczna w
Krakowie

mgr Małgorzata Machaj - nauczyciel grupy II –nauczyciel dyplomowany, 26 lat pracy
pedagogicznej, Absolwent: Studium Nauczycielskiego w Tarnowie, Uniwersytet Jagieloński w
Krakowie

lic Agnieszka Grabowska - nauczyciel grupy I – nauczyciel mianowany, 10 lata pracy
pedagogicznej, Absolwent: Akademii Pedagogicznej (Uniwersytetu) w Krakowie

mgr s. Barbara Białas - nauczyciel dyplomowany, 38 lata pracy
Absolwent: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

Paulina Odroniec - lektor języka angielskiego, 3 lata pracy pedagogicznej

mgr Marzena Biel - logopeda, 2 lata pracy pedagogicznej