KADRA

Kadra Przedszkola, to zespół pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych i uśmiechniętych
nauczycielek oraz opiekunów, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja.
Nauczycielki posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w
placówkach przedszkolnych.

mgr Joanna Sroka - dyrektor PP – nauczyciel dyplomowany, 12 lat pracy pedagogicznej, Dyplom Akademii Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

mgr Małgorzata Machaj - nauczyciel grupy II –nauczyciel dyplomowany, 27 lat pracy
pedagogicznej, Absolwent: Studium Nauczycielskiego w Tarnowie, Uniwersytet Jagieloński w
Krakowie

lic Agnieszka Grabowska - nauczyciel grupy I – nauczyciel mianowany, 11 lat pracy
pedagogicznej, Absolwent: Akademii Pedagogicznej (Uniwersytetu) w Krakowie

mgr s. Barbara Białas - nauczyciel dyplomowany, 38 lat pracy
Absolwent: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

Paulina Odroniec - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel kontraktowy 4 lata pracy pedagogicznej, Dyplom Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

mgr Małgorzata Waligóra - logopeda, nauczyciel kontraktowy, Studia Podyplomowe w zakresie logopedii Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie