OFERTA

Witamy na stronie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej. 
Dziękujemy za zainteresowanie nasza placówką. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną:

 

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach , przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem ich zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych. Stramy się wspierać u dziecka natruralną ciekawość świata, rozwijać jego kreatywność, nie ograniczać go utartymi schematami. 

Stale doskonaląca się kadra zapewni Państwa dziecku opiekę oraz edukację na wysokim poziomie. 

 

Przedszkole prowadzi swoją działalność w godziach 7.30-15.30 . 

Podstawa programowa (tzw. minimum) realizowane jest w godzinach 8-13

 

Co może zaoferować przedszkole?

 

 1. Wspieranie kreatywności dziecka poprzez zabawy, różnego rodzaju działania plastyczno – muzyczne.
 2. Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry w tym logopedy.
 3. Propagowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, włączanie rodziców w akcje czytania dzieciom w ciagu dnia. 
 4. Propagowanie edukacji regionalnej, ekologicznej oraz prawidłowych zachowań prozdrowotnych.
 5. Zajęcia współtworzone z rodzicami, wspólne spotkania świąteczne, pikniki rodzinne – zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola wraz z dzieckiem.

 

Zajęcia dodatkowe:

 

 1. Język angielski – dla każdej grupy przedszkolnej
 2. Rytmika – dla każdej grupy przedszkolnej
 3. Zajęcia plastyczne – dla starszej grupy przedszkolnej
 4. zajęcia teatralne – dla młodszej grupy przedszkolnej
 5. Religia (tylko dla osób, które wyrażą zgodę)
 6. Zajęcia z logopedą na terenie przedszkola 

 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.