OGŁOSZENIA

Ogłoszenie!

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej w roku szkolnym 2018/2019

 zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji w terminie od 08.02.2018 do 28.02.2018.

Druki do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub w przedszkolu.

(Rodziców prosimy o podanie na deklaracjach numerów telefonów.)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego podane są w Zarządzeniu Wójta Gminy Żegocina w zakładce O przedszkolu/regulamin rekrutacji.

 

                                          OGŁOSZENIE

 

Ferie zimowe będą trwać od   12.02 – 23. 02 .2018 r. Przedszkole jest placówka nieferyjną. W tym okresie przedszkole zapewnia dzieciom realizacje zadań opiekuńczo- wychowawczych. Rodzice, którzy będą posyłać dzieci w  czasie ferii proszeni są o wpisanie ich  na listę. Lista dostępna na tablicy ogłoszeń w szatni.

.

 

Nastąpiła zmiana numeru telefonu do Przedszkola. Aktualny numer 146131555