OPŁATY

Rodzice są zobowiązani do uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w dniach 12,13,14 – każdego miesiąc    Potrącenia za dni nieobecności odliczane będą w następnym miesiącu za każdy dzień stawki żywieniowe.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek  wynosi 4,00 zł.
3 - posiłek - podwieczorek  /dzieci 7, 8, 9 - godzinne - gratis/.

Opłaty za świadczenia usług w przedszkolu zgodnie z nowym rozporządzeniem Ustawy z dnia 7 09 1991/ o systemie oświaty Dz.U. z 2004 nr 256 poz 2572 z póź zm z dnia 18 01 2014 i Statutu PP.