Boże Narodzenie 2019

ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

SZYBKO MINĘŁY WAKACJE – BYŁY SŁONECZNE, WESOŁE I BEZTROSKIE… ALE…NA PEWNO TROSZKĘ TĘSKNILIŚCIE ZA NASZYM PRZEDSZKOLEM – A MY TĘSKNILIŚMY ZA WAMI…WRACAJCIE WIĘC DO NAS SZYBCIUTKO – CZEKAJĄ NOWE SALE, KOLEDZY, PYSZNE OBIADKI I HUŚTAWKI W OGRODZIE! W NOWYM ROKU SZKOLNYM ŻYCZYMY WAM RADOŚCI Z ODKRYWANIA ŚWIATA, WESOŁYCH ZABAW, ZDRÓWKA I WIELU KOLEGÓW!

BARDZO CIEPŁO WITAMY NASZYCH NAJMŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW! JESTEŚCIE JUŻ DUZI, UŚMIECHNIĘCI I SAMODZIELNI, CZAS WIĘC ROZPOCZĄĆ PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ!

A NASZYM ABSOLWENTOM – ŻYCZYMY SUKCESÓW W SZKOLE!

DRODZY RODZICE!

Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA  NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ŻYCZYMY WAM RADOŚCI Z KAŻDEGO WSPÓLNEGO DNIA, Z KAŻDEJ CHWILI SPĘDZONEJ Z DZIECKIEM…

CZEKAMY NA WASZE POMYSŁY, ZAANGAŻOWANIE I ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA!

                 DYREKTOR PRZEDSZKOLA JOANNA SROKA WRAZ Z  CAŁYM PERSONELEM

KOMUNIKAT

DRODZY RODZICE

7 września (poniedziałek) rozpoczynamy w naszym przedszkolu rok szkolny 2020/2021. Rozpoczynamy go z opóźnieniem z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników przedszkola. Konieczna była kwarantanna pracowników, a także profesjonalna dezynfekcja całego budynku przedszkola – za co serdecznie dziękujemy druhom Strażakom z Łąkty Górnej.
Pracownicy z bezpośredniego kontaktu zostali poddani badaniu w kierunku COVID-19 i uzyskali ujemne wyniki badań. Wobec powyższego Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bochni wyraziła pozytywną opinię i zgodę na uruchomienie przedszkola.
Z uwagi na obecną sytuację proszę kolejny raz, by dokładnie zapoznać się i stosować do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze Bezpieczeństwa Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19, wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dziękuję bardzo za wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym czasie.

Z poważaniem
Joanna Sroka
Dyrektor Przedszkola

 

Witamy w przedszkolu

Drogie Dzieci oraz Rodzice

 

Witamy Was serdecznie i zapraszamy na wspólna przedszkolną wędrówkę z troszkę opóźnionym startem od 7 września 2020 roku (poniedziałek).

Czekamy na Was z niecierpliwością i do zobaczenia w przedszkolu.

PILNY KOMUNIKAT !!!

Z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej, w związku z kontaktem osoby zakażonej z pozostałą częścią personelu, Dyrektor Przedszkola uprzejmie informuje, że otwarcie przedszkola zostaje zawieszone od dnia 01 września 2020 r. do odwołania. Dalsze procedury będą podejmowane i przekazywane na bieżąco, w ślad za decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z trwającą pandemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia. Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19, a wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej – Procedura Bezpieczeństwa
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (aktualizacja 25 sierpnia) – Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19.
1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w holu budynku przedszkola, przyjście proszę sygnalizować domofonem. Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,                                     6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
Temperatura 37,5° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do budynku obowiązkowo dezynfekują ręce /dzieci nie dezynfekują rąk/
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, itp).
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem.
14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
15. Dzieci nie będą leżakowały, w razie potrzeby na każdej sali będą dostępne miejsca odpoczynku dla dzieci;

Opłaty za przedszkole:
Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 1,00 zł
Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.
Opłata za żywienie wynosi:
3,70 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)
4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Opłata naliczana jest przez panią Intendent.
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:        17 8591 0007 0080 0215 8600 0001 
Należy wykonać 2 przelewy wpisując tytułem:
1.Opłata za żywienie, imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.
2.Opłata stała, imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać 12,13 i 14 dnia każdego miesiąca.
Za wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
1. Język angielski – mgr Dorota Juszczyk
2. Religia – ks. mgr Mariusz Ogorzelec
Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.
3. Terapia logopedyczna – mgr Małgorzata Waligóra
Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Deklaracja

Upoważnienie do odbioru
Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola podpisane buciki na zmianę, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.

Kontakt z przedszkolem:
Tel. 14 613 15 80
e-mail: przedszkole-publiczne@wp.pl

Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie.

Przedszkolakom życzę pełnego radosnych zabaw, nowych wrażeń i sukcesów roku przedszkolnego. A Rodzicom, aby Wasze dzieci codziennie zaskakiwały Was swoimi nowymi osiągnięciami i sukcesami.

Z poważaniem
Joanna Sroka
Dyrektor Przedszkola

Wakacyjne życzenia 2020

😎Wakacyjne życzenia😎

                               

Drogim naszym Przedszkolakom i Rodzicom życzymy słonecznych

i bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych wrażeń i przygód.   

 Do zobaczenia we wrześniu😊

Pożegnania nadszedł czas

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice
Dzisiaj kończy się rok szkolny 2019/2020, nie spotkaliśmy się na uroczystości z tej okazji. Trwająca pandemia Covid 19 ograniczyła funkcjonowanie przedszkola.
Przyzwyczajeni byliśmy do tego, że zawsze o tej porze, kiedy miesiąc czerwiec dobiegał końca, ściany przedszkola rozbrzmiewały dziecięcym śmiechem, gwarem, gorączkowymi przygotowaniami do uroczystości zakończenia roku i pożegnania dzieci 6 letnich kończących edukację przedszkolną. Słychać było wiersze, piosenki, tańce….
W dzień uroczystości wszyscy przychodziliście, aby na dwa długie miesiące pożegnać przedszkole i wyruszyć na zasłużony odpoczynek.
Wydarzenia i decyzje, które zapadły 11 marca 2020 r. postawiły nas wszystkich przed nowym wyzwaniem. Rozpoczęła się nauka zdalna.
Dziękuję Rodzicom za współpracę i wspólny wysiłek podjęty dla dobra dzieci. Dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i zaangażowanie w proces zdalnego nauczania.
Wszystkim nauczycielom przedszkola dziękuję, za sprawne i codzienne przygotowywanie i organizowanie dla przedszkolaków ze swoich grup nauki i zabawy, za ciągły kontakt z rodzicami i dziećmi.
Dziękuję Rodzicom za każdy gest, dobre słowo, współpracę, życzliwość i pomoc w podejmowanych w naszym przedszkolu przedsięwzięciach.
Podziękowania składam również na ręce Pana Wójta; za życzliwość i wsparcie w podejmowanych przez przedszkole inicjatywach. Dziękuję także wszystkim darczyńcom, którzy zawsze są blisko i wspierają nas w działaniach, są zawsze otwarci na nasze potrzeby.
Przed nami czas wakacji. Życzę wszystkim, Przedszkolakom i Rodzicom, aby był to czas odpoczynku i optymizmu. Niech wakacje będą bezpieczne i radosne, pełne ciekawych przygód, a kiedy dobiegną końca, mam nadzieję, że spotkamy się w przedszkolu.
Drogie 6-latki, po wakacjach nie wrócicie już do przedszkola. Rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu – naukę w szkole. Wiem, że będzie Wam tam dobrze. Życzę Wam radości i wytrwałości w nauce, odwagi w odkrywaniu nowych miejsc, rzeczy, zjawisk, a także wielu sukcesów w dalszej edukacji. Wspominajcie miło przedszkole i czas w nim spędzony.
                                                                      Joanna Sroka
                                                                                           Dyrektor Przedszkola

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

DLA

RODZICÓW 

Bukiet Serce dla Ciebie - przesyłka kwiatowa - E-kwiaty

Dziękujemy Radzie Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą – Panią Sylwią Marmuzek za zaangażowanie na rzecz całej Społeczności Przedszkolnej.
Dziękujemy WSZYSTKIM RODZICOM za każdy gest, dobre słowo, współpracę, życzliwość i pomoc w podejmowanych w naszym przedszkolu przedsięwzięciach.
Wsparcie ze strony Rodziców jest bezcenne.

DZIĘKUJEMY !!!


 

PODZIĘKOWANIE

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”
Janusz Korczak

DRODZY RODZICE

Cenimy Wasz udział i zaangażowanie w procesie zdalnego nauczania.
Dziękujemy za współpracę i wspólny wysiłek podjęty dla dobra dzieci.
Doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.235.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 czerwca do 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole-publiczne@wp.pl w terminie do 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Oryginały należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Zasady dyżuru

Karta zapisu dziecka na dyżur 2020

Oświadczenie rodzica

umowa z rodzicem 2020 dyżur wakacyjny

Procedura bezpieczeństwa