Boże Narodzenie 2019

Pożegnania nadszedł czas

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice
Dzisiaj kończy się rok szkolny 2019/2020, nie spotkaliśmy się na uroczystości z tej okazji. Trwająca pandemia Covid 19 ograniczyła funkcjonowanie przedszkola.
Przyzwyczajeni byliśmy do tego, że zawsze o tej porze, kiedy miesiąc czerwiec dobiegał końca, ściany przedszkola rozbrzmiewały dziecięcym śmiechem, gwarem, gorączkowymi przygotowaniami do uroczystości zakończenia roku i pożegnania dzieci 6 letnich kończących edukację przedszkolną. Słychać było wiersze, piosenki, tańce….
W dzień uroczystości wszyscy przychodziliście, aby na dwa długie miesiące pożegnać przedszkole i wyruszyć na zasłużony odpoczynek.
Wydarzenia i decyzje, które zapadły 11 marca 2020 r. postawiły nas wszystkich przed nowym wyzwaniem. Rozpoczęła się nauka zdalna.
Dziękuję Rodzicom za współpracę i wspólny wysiłek podjęty dla dobra dzieci. Dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i zaangażowanie w proces zdalnego nauczania.
Wszystkim nauczycielom przedszkola dziękuję, za sprawne i codzienne przygotowywanie i organizowanie dla przedszkolaków ze swoich grup nauki i zabawy, za ciągły kontakt z rodzicami i dziećmi.
Dziękuję Rodzicom za każdy gest, dobre słowo, współpracę, życzliwość i pomoc w podejmowanych w naszym przedszkolu przedsięwzięciach.
Podziękowania składam również na ręce Pana Wójta; za życzliwość i wsparcie w podejmowanych przez przedszkole inicjatywach. Dziękuję także wszystkim darczyńcom, którzy zawsze są blisko i wspierają nas w działaniach, są zawsze otwarci na nasze potrzeby.
Przed nami czas wakacji. Życzę wszystkim, Przedszkolakom i Rodzicom, aby był to czas odpoczynku i optymizmu. Niech wakacje będą bezpieczne i radosne, pełne ciekawych przygód, a kiedy dobiegną końca, mam nadzieję, że spotkamy się w przedszkolu.
Drogie 6-latki, po wakacjach nie wrócicie już do przedszkola. Rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu – naukę w szkole. Wiem, że będzie Wam tam dobrze. Życzę Wam radości i wytrwałości w nauce, odwagi w odkrywaniu nowych miejsc, rzeczy, zjawisk, a także wielu sukcesów w dalszej edukacji. Wspominajcie miło przedszkole i czas w nim spędzony.
                                                                      Joanna Sroka
                                                                                           Dyrektor Przedszkola

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

DLA

RODZICÓW 

Bukiet Serce dla Ciebie - przesyłka kwiatowa - E-kwiaty

Dziękujemy Radzie Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą – Panią Sylwią Marmuzek za zaangażowanie na rzecz całej Społeczności Przedszkolnej.
Dziękujemy WSZYSTKIM RODZICOM za każdy gest, dobre słowo, współpracę, życzliwość i pomoc w podejmowanych w naszym przedszkolu przedsięwzięciach.
Wsparcie ze strony Rodziców jest bezcenne.

DZIĘKUJEMY !!!


 

PODZIĘKOWANIE

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”
Janusz Korczak

DRODZY RODZICE

Cenimy Wasz udział i zaangażowanie w procesie zdalnego nauczania.
Dziękujemy za współpracę i wspólny wysiłek podjęty dla dobra dzieci.
Doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.235.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 czerwca do 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: przedszkole-publiczne@wp.pl w terminie do 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Oryginały należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Zasady dyżuru

Karta zapisu dziecka na dyżur 2020

Oświadczenie rodzica

umowa z rodzicem 2020 dyżur wakacyjny

Procedura bezpieczeństwa

 

 

 

INFORMACJA DYREKTORA

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku, 25 maja 2020 roku Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej wznowiło swoją działalność.

WAŻNE INFORMACJE, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

– przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełni funkcję opiekuńczą,
– placówka nadal prowadzi edukację zdalną,
– nie organizuje się wyjść na spacer,
– nie są realizowane zajęcia dodatkowe,
– budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany,
– wychowankowie odbierani są przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przy wejściu do budynku przedszkola.
– pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
– Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
– kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,
– rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
– do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
– jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
– do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
– zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
– ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
– wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
– każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
– w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 613 15 80 lub email: przedszkole-publiczne@wp.pl
– szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
– jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
– wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami oraz służbami sanitarnymi,
– Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
– z sal zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, sale będą wietrzone co godzinę,
– zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
– godziny funkcjonowania przedszkola: od 7.00 do 16.00
– Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
– Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w okresie pandemii COVID-19 i wypełnienie Oświadczenia oraz Deklaracji.

Wypełnione druki należy przesłać w formie elektronicznej na adres: przedszkole-publiczne@wp.pl.

Oryginały proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Deklaracja

Oświadczenie

Procedura bezpieczeństwa

 

„Wszystkie dzieci nasze są…”

Z okazji Dnia Dziecka życzymy, aby wszystkie wspaniałe dni przyniosły Wam wiele cennych wspomnień. Samych radości, pomyślnego wiatru w żagle, mnóstwo uśmiechu oraz powodzenia w najpiękniejszej przygodzie Waszego życia , jaką jest dzieciństwo.

Bardzo tęsknimy, mamy nadzieję ze już niedługo w przedszkolu wszyscy się zobaczymy!!!

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Przedszkola

Mama i Tata – najpiękniejsze słowa świata

Chociaż skromne moje słowa,
ale z serca płyną.
Kocham najbardziej na świecie
mamusię jedyną.
Kocham Cię tatusiu –
Jak nikogo w świecie.
Wierz mi, bo nigdy nie kłamie
Twoje małe dziecię.

Informacja dyrektora przedszkola

Od poniedziałku 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej. Decyzja ta została podjęta przez Wójta Gminy Żegocina – Pana Wojciecha Wronę, po przeprowadzonej wśród rodziców analizie potrzeb posłania dzieci do przedszkola.

Zajęcia będą prowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich procedur Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i Ministra Zdrowia. Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z wyżej wymienionymi przepisami.

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

100. rocznica urodzin Jana Pawła II    

 

jan paweł ii.jpg
 
18 maja obchodzimy rocznicę urodzin wspaniałego przyjaciela dzieci, wielkiego Polaka  

 

Świętego Jana Pawła II.

 

 
 
Pięknym znakiem uczestnictwa w obchodach 100. urodzin Karola Wojtyły są prace plastyczne laurki i portrety Papieża wykonanie przez dzieci z naszego przedszkola. 🌻🌹💐 Zapraszamy do naszej galerii prac oraz prezentacji multimedialnej.

Prezentacja-Jan-Paweł-II

 

 
Kochamy Cię Ojcze Święty! 💙💜💛💜
jp2.jpg
 

Wójt Gminy Żegocina informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie naszej Gminy pozostają zamknięte do dnia 24 maja 2020.
Decyzja taka została podjęta po spotkaniu Wójta z Dyrektorami placówek. Z informacji przekazanych przez Dyrektorów wynika, że niewielka liczba rodziców zadeklarowała chęć posłania dziecka do przedszkola. Ponadto Rząd nałożył bardzo duże obostrzenia na dyrektorów i organ prowadzący placówkę, aby dostosować ją do wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
– Jesteśmy ostatnią gminą w powiecie bocheńskim bez potwierdzonego przypadku koronawirusa i musimy zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko pojawienia się COVID-19 w naszej gminie . – dodaje Wójt Gminy Wojciech Wrona.
Podobną decyzję podjęli także inni wójtowie i burmistrzowie w powiecie bocheńskim.