Wycieczka do Izby Regionalnej i Biblioteki Publicznej w Żegocinie

21 listopada przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do Izby Regionalnej i Biblioteki Publicznej w Żegocinie. Izba Regionalna powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, posiada bogate zbiory etnograficzne: dawne narządzie rolnicze i rzemieślnicze, sprzęty domowe, obrazy religijne, wyroby rzemieślnicze – głównie z drewna, archiwalne zdjęcia, dokumenty, dawne książki dotyczące przede wszystkim terenu obecnej Gminy Żegocina. Prezentuje także bogaty dorobek twórczości ludowej miejscowych artystów: hafciarek, malarzy, rzeźbiarzy, snycerzy, fotografików. Dzieci miały okazję wysłuchać ciekawej historii dotyczącej eksponatów znajdujących się w żegocińskim muzeum opowiadanej przez pana Czesława Pączka. Interesowało ich bardzo: do czego służyły żarna, cepy, czy sierp. Z dużym zaciekawieniem oglądały maszynę do pisania, kołowrotek i wiele innych ciekawych eksponatów.

Przedszkolaki odwiedziły także Bibliotekę Publiczną w Żegocinie. Dowiedziały się jakie  książki ma biblioteka w swoich zbiorach i z dużym zainteresowaniem wysłuchały 2 bajek czytanych przez panią Małgosię z książki pt.  „Przygody wróbelka Elemelka”. Pani Małgorzata Bury, Kierownik biblioteki opowiedziała o programie „Z książką na start” i zachęciła, by dzieci przychodziły z rodzicami i wypożyczały książeczki.  Okazało się, że niektóre przedszkolaki są już zapisane i systematycznie odwiedzają bibliotekę. Dziękujemy pani Małgosi Bury i panu Czesławowi Pączkowi za cenne informacje przekazane podczas wizyty w Izbie Regionalnej i Bibliotece Publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.