WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lista dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 dostępna jest wewnątrz budynku przedszkola.

Rodzice dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej na rok szkolny 2019/2020 proszeni są o zgłoszenie się do placówki przedszkola, celem podpisania oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.
Oświadczenie można podpisać w dniach 8 kwietnia – 12 kwietnia 2019r.

Nie podpisanie oświadczenia  potwierdzenia woli we wskazanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją rodzica/opiekuna prawnego z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola: https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/potwierdzenie_woli-2019-2/