DYŻUR WAKACYJNY 2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.61.2019.Z

Wójta Gminy Żegocina z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Żegocina dyżur wakacyjny

w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie odbywać będzie się

od 01 lipca do 12 lipca 2019 r.

w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej w okresie

od 15 lipca do 26 lipca 2019 r.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od

13 maja do 24 maja 2019r.

Zarządzenie: https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/001/
Zasady dyżuru: https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/002-1/
Karta zapisu https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/karta-zapisu-dziecka-na-dyzur-2019/

Umowa: https://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/umowa-z-rodzicem-2019-dyzur-wakacyjny/