„Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom”

Od 2 września w naszym przedszkolu ruszył  projekt pt;  „Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  na terenie naszej gminy po przez utworzenie  dwóch nowych oddziałów dla 50 dzieci w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dla 100 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych takich jak: logopedia, rytmika i taniec, zajęcia plastyczno-teatralne, informatyka i język angielski. W ramach projektu zostały wyposażone dwie sale w meble, zabawki oraz pomoce edukacyjno – dydaktyczne,  zostało zatrudnionych czterech nauczycieli i woźna. Sale zostaną wyposażone w sprzęt taki jak tablice interaktywne, laptop z oprogramowaniem multimedialnym do zajęć z matematyki dla przedszkoli oraz tablety  na zajęcia informatyczne. Celem zakupu tych urządzeń jest uatrakcyjnienie zajęć,      wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań TIK do placówki przedszkolnej.

W ramach projektu siedmiu nauczycieli skorzysta z szkoleń z tablic interaktywnych w nowoczesnym nauczaniu oraz dwóch nauczycieli od października rozpocznie studia podyplomowe z logopedii oraz  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki i tańca w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci.

Wartość projektu ogółem wynosi: 460 527,50 zł, w tym dofinansowanie (wkład UE) 391 448,37zł.
Realizacja projektu potrwa do czerwca 2021 roku.