Rok ma dni ważne, istotne, ale wśród nich są jeszcze te szczególne, doniosłe. Takim właśnie był niewątpliwie dzień 24 października 2019r. Tego dnia odbyła się bowiem uroczystość otwarcia i poświęcenia naszego przedszkola.

    Doniosłość i wagę tego wydarzenia podkreślały wspaniałe, barwne stroje dzieci, piękne dekoracje i udział ważnych dla nas gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Pan Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina
 • Pani Barbara Piwowarczyk – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie
 • Pan Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego
 • Ksiądz Proboszcz Parafii w Łąkcie Górnej- Janusz Czajka
 • Pan Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi
 • Pani Renata Kaczmarczyk – Dyrektor Powiatowy Nadzoru Budowlanego
 • Pan Wojciech Waz – Zakład Ogólnobudowlany – przedstawiciel wykonawcy
 • Pan Tadeusz Stary – sołtys wsi Łąkta Górna
 • Pan Jerzy Błoniarz – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
 • Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Żegocina
 • Pracownicy Urzędu Gminy Żegocina zaangażowani w realizację projektu
 • Pan Janusz Stańdo – Gminny Komendant OSP 
 • Pani Sylwia Marmuzek – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z Radą Rodziców

                                                                                                                                                  

     Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Proboszcz Janusz Czajka poświęcił wszystkie pomieszczenia przedszkola. Następnie  Pani Dyrektor Joanna Sroka powitała gości i podziękowała wszystkim, którzy wspierali inicjatywę powstania przedszkola. Podkreśliła, że przedszkole to miejsce szczególne dla każdego dziecka, to początek jego edukacji, zacytowała słowa R. Fulghuma „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować…”. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona z pochwałą tak ważnej dla społeczności lokalnej inicjatywy. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, podziękował za wkład pracy poprzedniej Radzie Gminy z Panią Lucyną Nowak na czele, poprzedniemu Panu Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi i wszystkim, którzy brali udział w przebudowie przedszkola. Głos zabrali również: p. Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, p. Barbara Piwowarczyk – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, p. Jerzy Błoniarz – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego jednocześnie były Wójt Gminy Żegocina, p. Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, p. Stanisław Guzik, p. Tadeusz Stary – sołtys wsi Łąkta Górna, który wręczył osobom zaangażowanym pamiątkowe foto książki „Przedszkole dawniej i dziś”, p. Anna Rogala – Dyrektor SP w Żegocinie w imieniu Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy Żegocina wraz z emerytowaną p. Dyrektor przedszkola w Łąkcie Górnej p. Barbarą Oliwa wręczając upominki dla dzieci. Prezenty na ręce pani Dyrektor wręczyli również p. Wójt Wojciech Wrona, Przewodniczący  Rady Gminy p. Grzegorz Gołąb oraz Przewodnicząca Komisji Oświatowej p. Zofia Grabska, a także Pan Jerzy Błoniarz i pracownicy Urzędu Gminy w Żegocinie. Dziękujemy.

Program artystyczny zaprezentowany przez poszczególne grupy był miłym akcentem spotkania. Przedszkolaki zaprosiły gości do świata wierszy, tańca i piosenki. Znakomicie zaprezentowały się „Tygryski” pięknie recytując wiersze i dostojnie wykonując Poloneza, „Maleństwa” recytując wiersz oraz śpiewając piosenkę „Główka robi..”, „Puchatki” deklamując wiersz „Mam trzy latka”, śpiewając piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek” oraz tańcząc „Szota”; „Sówki” śpiewając na krakowską nutę historię nowego przedszkola oraz tańcząc „Krakowiaka”. Na naszej przedszkolnej scenie zaprezentowali się również absolwenci przedszkola – I klasa ze SP w Łąkcie Górnej prezentując taniec „Myszki Minnie i Micky”, którego nauczyli się w przedszkolu oraz śpiewając piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Po części artystycznej pani Dyrektor Joanna Sroka wraz z p. Wójtem Gminy Wojciechem Wroną wręczyli statuetki osobom, które podjęły inicjatywę i miały duży wpływ na przebudowę przedszkola: p. Jerzemu Błoniarzowi, p. Barbarze Oliwa, p. Grzegorzowi Gołąb, p. Lucynie Nowak, p. Tadeuszowi Stary, p. Robertowi Cieśla, p. Joannie Sroka, p. Wojciechowi Wrona, p. Januszowi Stańdo. Pani Dyrektor na ręce Komendanta OSP p. Janusza złożyła również podziękowania za możliwość korzystania z remizy OSP podczas trwania prac budowlanych, a także za współpracę i okazaną pomoc ze strony strażaków. Na pamiątkę od Przedszkolaków strażacy otrzymali pamiątkowe zdjęcie.

     Wyrazy uznania i wdzięczności wyraziła także Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Sylwia Marmuzek. Rodzice przygotowali pamiątkowy tort w podziękowaniu i kwiaty dla osób, dzięki którym przepiękny obiekt właśnie został oddany do użytku.

     Po przemówieniach, w których nie zabrakło gratulacji i życzeń oraz wystąpieniu naszych przedszkolaków przyszedł czas na część nieoficjalną, podczas której wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia placówki i jej wystroju, a także na poczęstunek oraz wspólne rozmowy przy kawie.  

     Był to bardzo udany dzień, który pozostanie na długo w naszej pamięci. Zaproszeni goście mogli również zostawić po sobie ślad dokonując wpisu do Pamiątkowej Księgi.  Jesteśmy dumni z naszego pięknego i nowoczesnego przedszkola i mamy nadzieję, że będzie ono utożsamiane z radosnym dzieciństwem uczęszczających do nas dzieci.

Dziękujemy Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, Pani Monice Książka – Leśniak za profesjonalne poprowadzenie naszej uroczystości, dziękujemy również za wypożyczenie sprzętu muzycznego, oświetlenia, za obsługę techniczną p. Przemysławowi Szewczykowi, a także za prezenty dla Przedszkolaków. 

 Serdeczne podziękowania dla Rodziców za zaangażowanie w pomoc podczas organizacji uroczystości oddania do użytku nowego budynku przedszkola oraz dla sponsorów: Pana Wójta Gminy  Żegocina – Wojciecha Wrony, Firmy Appol, firmy „Jasio” i pana Jana Tyndla za wykonanie pamiątkowych ołowków, Sklepu „Pykuś”   – za ufundowanie balonów z helem oraz dla wszystkich Rodziców.

 

20października nastąpiło rozstrzygnięcie i wręczenie nagród  za prace na konkurs plastyczny „Jesienne Cyferki”. Prace z wykorzystaniem materiału przyrodniczego zachwycają wszystkich oglądających. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a tych którzy nie zdążyli zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach. Gratulujemy

„Za trud, za wychowanie, za serce – DZIĘKUJEMY”

Tymi słowami 11 października rozpoczęła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych pracowników oraz przedstawicieli Rady Rodziców powitała p. dyrektor Joanna Sroka wyrażając ogromną wdzięczność za codzienną pracę i zaangażowanie w rozwój placówki przedszkolnej. Program artystyczny przygotowały: dzieci z grupy „Sówki” wraz z p. Małgorzatą Machaj przedstawiając montaż słowny, dzieci z grupy „Puchatki” wraz z p. Agnieszką Grabowską przedstawiając taniec „Szot” oraz dzieci z grupy „Maleństwa” wraz z p. Justyną Ziółkowską – Adamczyk i p. Iwoną Kukla śpiewając piosenkę. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę – życzenia dla pań. Po części artystycznej głos zabrała p. dyrektor przekazując życzenia od Władź Samorządowych jednocześnie wyróżniając „Nagrodą Dyrektora Przedszkola” p. Małgorzatę Machaj, p. Iwonę Chmielowską oraz p. Monikę Wrona. Do życzeń dołączyły się również przedstawiciele Rady Rodziców – dziękując za trud, cierpliwość bo przecież „Trzeba mieć Wielkie Serce by kształtować małych ludzi.”

Grupy dzieci z naszego przedszkola – Sówki i Tygryski – dnia 9 października pojechały do Łososiny Dolnej, aby oglądnąć spektakl teatralny pt. „Kapka podróżniczka, z wody księżniczka”. Przedstawienie zaprezentowali aktorzy scen warszawskich z Teatru Banasiów.  Dzieci z wielką ciekawością oglądały sceny z barwnymi postaciami: Kapką, Rakiem, Wodnikiem, Królem Karpiem, Ślimakiem, Złotą Rybką i brudaskiem Packaczem. Aktywnie również brały udział w rozmowach z aktorami ze sceny podczas przedstawienia, odpowiadały na zadawane przez aktorów pytania, wspólnie z nimi śpiewali wesołe piosenki. Opowieść przedstawiona na scenie była bardzo barwna i ciekawa, a żartobliwe dialogi artystów wywoływały spontaniczne wybuchy śmiechu i gromkie brawa przedszkolaków. 

Sześciolatki z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej wzięły udział w VIII Gminnym Pikniku Przedszkolaka, który został zorganizowany przez Odział Przedszkolny przy Publicznej Szkole w Bytomsku. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji.

Impreza plenerowa obyła się 7 października i wzięło w niej udział ponad sto przedszkolaków  z Gminy Żegocina. Rano wszystkie grupy dzieci spotkały się na cmentarzu wojskowym w Rajbrocie. Na miejscu dyrektor szkoły w Bytomsku – pani Lucyna Nowak – przywitała wszystkich uczestników. Następnie dzieci uczestniczyły w krótkiej lekcji historii, przeprowadzonej przez pana Tadeusza Olszewskiego, który przybliżył przedszkolakom historię polskich żołnierzy walczących i poległych w 1914 roku.  Dzieci miały okazję dowiedzieć się o walkach prowadzonych podczas I wojny światowej na naszych terenach. Spotkanie na cmentarzu wojskowym zakończyło się krótką modlitwą za poległych oraz złożeniem przez dzieci pod pomnikiem kwiatów i zniczy.

Kolejnym punktem imprezy było pokonanie pieszo leśnej trasy między Rajbrotem a Łąktą Górną. Podczas leśnej wędrówki, której przewodniczył pan Józef Fąfara, członek Koła Łowieckiego „Ryś”,  dzieci cieszyły się urokami jesieni, zbierały kasztany, kolorowe liście i grzyby. Ostatnim punktem wędrówki było dotarcie do Domku Myśliwskiego w Łąkcie Górnej. Na miejscu czekał na dzieci ciepły poczęstunek, smaczne przekąski, liczne atrakcje, tańce, gry i zabawy, prowadzone przez zespół animatorek. Na zakończenie wszystkie grupy przedszkolaków otrzymały pamiątkowe dyplomy i prezenty.

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie i za mile wspólnie spędzony czas! 

Zapraszamy dzieci z Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej do udziału w konkursie plastycznym „Jesienne Cyferki”. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. Technika wykonania prac jest dowolna, mile widziane prace z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Termin składania prac do 16.10.2019 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  21.10.2019. Zapraszamy czekają atrakcyjne nagrody. 

W środę 02.10.2019 w Przedszkolu Publicznym zagościli Pan i Pani Policjanci z Komendy Powiatowej z Bochni. Przeprowadzona prelekcja dotyczyła podstawowych zasad bezpieczeństwa i miała formę multimedialną. Policja zwróciła uwagę jak należy przechodzić przez jezdnię, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Każde dziecko miało również okazję zapoznać sie z atrybutami potrzebnymi w pracy Policji. Na zakończenie przedszkolaki miały okazję oglądnąć z bliska radiowóz. Dziękujemy  za spotkanie

1 października w ramach projektu „Z książką na start” odwiedziły nas panie bibliotekarki p. Józefa Rosiek oraz p. Wiesława Stary aby zapoznać naszych przedszkolaków z ideą projektu.

​Projekt „Z książką na start” jest akcją skierowaną do dzieci w wieku 0-6 lat, a jego głównym celem jest promocja czytelnictwa i pokazanie sposobów na czas spędzony wspólnie z dziećmi.

Podczas pierwszej wizyty w bibliotece Mały Czytelnik otrzymuje Pakiet Startowy, a w nim Paszport Biblioteczny, do którego jest wbijana pieczątka za każdym razem gdy odwiedzi  bibliotekę  oraz książkę dopasowaną do jego wieku i zainteresowań – w prezencie – na dobry start 🙂  

Grupa Tygrysków w bieżącym roku szkolnym będzie brała udział w projekcie czytelniczym pt. „Magiczna moc bajek”. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Przedszkolaki wraz z wychowawcą będą czytać wybrane utwory (baśnie i bajki), rozmawiać na temat ich treści oraz realizować różne zadania – aktywności np. plastyczne, teatralne, sportowe, związane z omawianym tekstem. Do tematów, które będą poruszać w danym miesiącu należą między innymi takie zagadnienia jak: „Szanuję drugiego człowieka”, „Kto to jest Przyjaciel?”, „Czy inny znaczy gorszy?”, „Jesteśmy razem, pomagamy sobie – różne rodzaje niepełnosprawności”, „Czy warto kłamać?”, „Strach ma wielkie oczy”, „Chciwość nie popłaca”, „Obcy – nieznajomy”.

Projekt będzie realizowany w terminie od października 2019 roku do maja 2020 roku.