Za trud, za serce DZIĘKUJEMY – Dzień Edukacji Narodowej

„Za trud, za wychowanie, za serce – DZIĘKUJEMY”

Tymi słowami 11 października rozpoczęła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych pracowników oraz przedstawicieli Rady Rodziców powitała p. dyrektor Joanna Sroka wyrażając ogromną wdzięczność za codzienną pracę i zaangażowanie w rozwój placówki przedszkolnej. Program artystyczny przygotowały: dzieci z grupy „Sówki” wraz z p. Małgorzatą Machaj przedstawiając montaż słowny, dzieci z grupy „Puchatki” wraz z p. Agnieszką Grabowską przedstawiając taniec „Szot” oraz dzieci z grupy „Maleństwa” wraz z p. Justyną Ziółkowską – Adamczyk i p. Iwoną Kukla śpiewając piosenkę. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę – życzenia dla pań. Po części artystycznej głos zabrała p. dyrektor przekazując życzenia od Władź Samorządowych jednocześnie wyróżniając „Nagrodą Dyrektora Przedszkola” p. Małgorzatę Machaj, p. Iwonę Chmielowską oraz p. Monikę Wrona. Do życzeń dołączyły się również przedstawiciele Rady Rodziców – dziękując za trud, cierpliwość bo przecież „Trzeba mieć Wielkie Serce by kształtować małych ludzi.”