Uroczystość otwarcia i poświęcenia Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej

    Rok ma dni ważne, istotne, ale wśród nich są jeszcze te szczególne, doniosłe. Takim właśnie był niewątpliwie dzień 24 października 2019r. Tego dnia odbyła się bowiem uroczystość otwarcia i poświęcenia naszego przedszkola.

    Doniosłość i wagę tego wydarzenia podkreślały wspaniałe, barwne stroje dzieci, piękne dekoracje i udział ważnych dla nas gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Pan Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina
 • Pani Barbara Piwowarczyk – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie
 • Pan Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego
 • Ksiądz Proboszcz Parafii w Łąkcie Górnej- Janusz Czajka
 • Pan Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi
 • Pani Renata Kaczmarczyk – Dyrektor Powiatowy Nadzoru Budowlanego
 • Pan Wojciech Waz – Zakład Ogólnobudowlany – przedstawiciel wykonawcy
 • Pan Tadeusz Stary – sołtys wsi Łąkta Górna
 • Pan Jerzy Błoniarz – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
 • Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Żegocina
 • Pracownicy Urzędu Gminy Żegocina zaangażowani w realizację projektu
 • Pan Janusz Stańdo – Gminny Komendant OSP 
 • Pani Sylwia Marmuzek – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z Radą Rodziców

                                                                                                                                                  

     Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Proboszcz Janusz Czajka poświęcił wszystkie pomieszczenia przedszkola. Następnie  Pani Dyrektor Joanna Sroka powitała gości i podziękowała wszystkim, którzy wspierali inicjatywę powstania przedszkola. Podkreśliła, że przedszkole to miejsce szczególne dla każdego dziecka, to początek jego edukacji, zacytowała słowa R. Fulghuma „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować…”. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona z pochwałą tak ważnej dla społeczności lokalnej inicjatywy. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, podziękował za wkład pracy poprzedniej Radzie Gminy z Panią Lucyną Nowak na czele, poprzedniemu Panu Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi i wszystkim, którzy brali udział w przebudowie przedszkola. Głos zabrali również: p. Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, p. Barbara Piwowarczyk – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, p. Jerzy Błoniarz – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego jednocześnie były Wójt Gminy Żegocina, p. Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, p. Stanisław Guzik, p. Tadeusz Stary – sołtys wsi Łąkta Górna, który wręczył osobom zaangażowanym pamiątkowe foto książki „Przedszkole dawniej i dziś”, p. Anna Rogala – Dyrektor SP w Żegocinie w imieniu Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy Żegocina wraz z emerytowaną p. Dyrektor przedszkola w Łąkcie Górnej p. Barbarą Oliwa wręczając upominki dla dzieci. Prezenty na ręce pani Dyrektor wręczyli również p. Wójt Wojciech Wrona, Przewodniczący  Rady Gminy p. Grzegorz Gołąb oraz Przewodnicząca Komisji Oświatowej p. Zofia Grabska, a także Pan Jerzy Błoniarz i pracownicy Urzędu Gminy w Żegocinie. Dziękujemy.

Program artystyczny zaprezentowany przez poszczególne grupy był miłym akcentem spotkania. Przedszkolaki zaprosiły gości do świata wierszy, tańca i piosenki. Znakomicie zaprezentowały się „Tygryski” pięknie recytując wiersze i dostojnie wykonując Poloneza, „Maleństwa” recytując wiersz oraz śpiewając piosenkę „Główka robi..”, „Puchatki” deklamując wiersz „Mam trzy latka”, śpiewając piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek” oraz tańcząc „Szota”; „Sówki” śpiewając na krakowską nutę historię nowego przedszkola oraz tańcząc „Krakowiaka”. Na naszej przedszkolnej scenie zaprezentowali się również absolwenci przedszkola – I klasa ze SP w Łąkcie Górnej prezentując taniec „Myszki Minnie i Micky”, którego nauczyli się w przedszkolu oraz śpiewając piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Po części artystycznej pani Dyrektor Joanna Sroka wraz z p. Wójtem Gminy Wojciechem Wroną wręczyli statuetki osobom, które podjęły inicjatywę i miały duży wpływ na przebudowę przedszkola: p. Jerzemu Błoniarzowi, p. Barbarze Oliwa, p. Grzegorzowi Gołąb, p. Lucynie Nowak, p. Tadeuszowi Stary, p. Robertowi Cieśla, p. Joannie Sroka, p. Wojciechowi Wrona, p. Januszowi Stańdo. Pani Dyrektor na ręce Komendanta OSP p. Janusza złożyła również podziękowania za możliwość korzystania z remizy OSP podczas trwania prac budowlanych, a także za współpracę i okazaną pomoc ze strony strażaków. Na pamiątkę od Przedszkolaków strażacy otrzymali pamiątkowe zdjęcie.

     Wyrazy uznania i wdzięczności wyraziła także Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Sylwia Marmuzek. Rodzice przygotowali pamiątkowy tort w podziękowaniu i kwiaty dla osób, dzięki którym przepiękny obiekt właśnie został oddany do użytku.

     Po przemówieniach, w których nie zabrakło gratulacji i życzeń oraz wystąpieniu naszych przedszkolaków przyszedł czas na część nieoficjalną, podczas której wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia placówki i jej wystroju, a także na poczęstunek oraz wspólne rozmowy przy kawie.  

     Był to bardzo udany dzień, który pozostanie na długo w naszej pamięci. Zaproszeni goście mogli również zostawić po sobie ślad dokonując wpisu do Pamiątkowej Księgi.  Jesteśmy dumni z naszego pięknego i nowoczesnego przedszkola i mamy nadzieję, że będzie ono utożsamiane z radosnym dzieciństwem uczęszczających do nas dzieci.

Dziękujemy Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, Pani Monice Książka – Leśniak za profesjonalne poprowadzenie naszej uroczystości, dziękujemy również za wypożyczenie sprzętu muzycznego, oświetlenia, za obsługę techniczną p. Przemysławowi Szewczykowi, a także za prezenty dla Przedszkolaków. 

 Serdeczne podziękowania dla Rodziców za zaangażowanie w pomoc podczas organizacji uroczystości oddania do użytku nowego budynku przedszkola oraz dla sponsorów: Pana Wójta Gminy  Żegocina – Wojciecha Wrony, Firmy Appol, firmy „Jasio” i pana Jana Tyndla za wykonanie pamiątkowych ołowków, Sklepu „Pykuś”   – za ufundowanie balonów z helem oraz dla wszystkich Rodziców.