Informacja Dyrektora Przedszkola

SZANOWNI RODZICE
Zgodnie z rekomendacjami MEN i zaleceniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej apeluje do Rodziców, aby nie posyłali do przedszkola dzieci chorych, ani przeziębionych; zwrócili szczególną uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
Rodzicowi dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidywanego zamknięcia przedszkola należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).
Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia proszę wyjaśniać telefonicznie w najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej:
Bochnia – 14 612 32 34
dodatkowe numery całodobowe – 602 430 042, 666 035 666
infolinia NFZ – 800 190 590
Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl , https://www.gov.pl/