Wójt Gminy Żegocina informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie naszej Gminy pozostają zamknięte do dnia 24 maja 2020.
Decyzja taka została podjęta po spotkaniu Wójta z Dyrektorami placówek. Z informacji przekazanych przez Dyrektorów wynika, że niewielka liczba rodziców zadeklarowała chęć posłania dziecka do przedszkola. Ponadto Rząd nałożył bardzo duże obostrzenia na dyrektorów i organ prowadzący placówkę, aby dostosować ją do wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
– Jesteśmy ostatnią gminą w powiecie bocheńskim bez potwierdzonego przypadku koronawirusa i musimy zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko pojawienia się COVID-19 w naszej gminie . – dodaje Wójt Gminy Wojciech Wrona.
Podobną decyzję podjęli także inni wójtowie i burmistrzowie w powiecie bocheńskim.