Informacja dyrektora przedszkola

Od poniedziałku 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej. Decyzja ta została podjęta przez Wójta Gminy Żegocina – Pana Wojciecha Wronę, po przeprowadzonej wśród rodziców analizie potrzeb posłania dzieci do przedszkola.

Zajęcia będą prowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich procedur Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i Ministra Zdrowia. Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z wyżej wymienionymi przepisami.