Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”

Przedszkolaki z grupy „Puchatki” biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii.  Dotychczas zrealizowane zostały trzy bloki tematyczne.

W ramach pierwszego modułu dzieci wysłuchały „Bajki o małym pajączku”, rozmawiały o emocjach, które towarzyszyły głównemu bohaterowi, zaprezentowały, co potrafią robić najlepiej. Wspólnie stworzyliśmy pajęczynę przyjaźni. Pod koniec zajęć, każde dziecko wykonało swojego pajączka .

Drugi blok tematyczny nosił tytuł „W krainie pszczółki marzycielki”. Dzieci wysłuchały opowiadania o pszczółce, odpowiedziały na pytania dotyczące treści bajki. Podczas zabawy w kalambury, przedszkolaki naśladowały przedstawicieli różnych zawodów, odgadywały zagadki i dopasowywały odpowiednie ilustracje oraz opowiadały, kim chciałyby zostać w przyszłości. Dzieci wykonały również pacynki- pszczółki.

W ramach modułu trzeciego  pod tytułem „Zaczarowane mrowisko-jak mrówka poszła do szkoły”, dzieci wysłuchały bajki terapeutycznej
o mróweczce, wypowiadały się na temat trudności jakie doświadczyła oraz tego jak została potraktowana przez rówieśników. Wcieliły się w role aktorów w celu odtworzenia scenki z opowiadania. Wzięły udział w ćwiczeniu relaksacyjnym według metody Jacobsona pt. „Silny
i odważny- słaby i bojaźliwy”. Ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania pracy plastycznej z użyciem plasteliny.

Po zrealizowaniu każdego modułu, w sali Puchatków pojawia się wystawa prac wykonanych przez dzieci w ramach poszczególnych etapów projektu.