INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz.561 ze zmianami)
w okresie od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r. utrzymane zostają dotychczasowe obostrzenia i zawieszone stacjonarne funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej.
Jednocześnie dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców.
Nauczyciele będą pracować zdalnie, każda grupa codziennie otrzyma od swojego wychowawcy materiały dydaktyczne.