WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej na rok szkolny 2021/2022 zostały podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych w dniu 23 kwietnia 2021.

Lista jest dostępna na drzwiach przedszkola.