Przedszkolaki pamiętają o świętach majowych

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest poczucie przynależności do grupy społecznej, najbliższej rodziny, kraju w którym żyjemy. Miesiąc maj dostarcza nam możliwości do kształtowania postaw szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, rozbudzania tożsamości narodowej.

W pierwszej połowie maja, w każdej z grup przedszkolnych zostały zrealizowane bloki tematyczne dotyczące patriotyzmu, symboli narodowych oraz ważnych miejsc w naszym kraju.  

W każdej z grup dzieci przypomniały sobie najważniejsze symbole narodowe,  z zachowaniem należytego szacunku odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego, zapoznały się z wierszami i opowiadaniami o tematyce patriotycznej oraz legendami  „O Smoku Wawelskim”, „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O warszawskiej Syrence”.

Jeżyki i Puchatki realizowały tematy patriotyczne pod hasłem „Biało-czerwona flaga”. Dzieci oglądały mapę naszego kraju, dowiedziały się gdzie znajduje się Kraków, Warszawa i Morze Bałtyckie oraz którędy płynie Wisła. Obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą najważniejsze miejsca w Krakowie. Wykonały piękne flagi biało- czerwone i godła.

Sówki obejrzały film patriotyczny pt. „Polska- film edukacyjny dla dzieci”, rozwiązały quiz o Polsce, w którym musiały wykazać się wiedzą na temat symboli narodowych, atrybutów największych polskich miast, Wisły, dawnych stolic Polski oraz najbardziej znanych legend. Dzieci wykonały przepiękne biało-czerwone kotyliony.

Grupa Tygrysków rozwiązywała zakodowane zadania o Polsce, wykonali godła i flagi oraz pięknie recytowali wiersz „Barwy ojczyste”. 

Jesteśmy dumni z naszych małych patriotów, którzy po raz kolejny wykazali się piękną postawą!