W związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała w powiecie nowotarskim, nasze przedszkole pragnie przyłączyć się do zbiórki niezbędnych artykułów dla pogorzelców, organizowanej przez OSP ŻEGOCINA.

Artykuły będą przyjmowane od 22 do 23 czerwca (wtorek, środa),
w przedsionku przedszkola.

Lista potrzebnych artykułów:

– Środki czystości: Chemia domowa, proszki do prania, płyny, mydła itp…

– Produkty spożywcze o długiej dacie przydatności i nie potrzebujące przechowywania lodówce. – Środki higieny osobistej: podpaski, płyny, mydła itp…

 – Produkty dla dzieci: mleka w proszku, kaszki, przekąski dla dzieci, zabawki (będziemy przyjmować tylko nowe), mokre chusteczki itp..

Istnieje również możliwość udzielania pomocy finansowej ofiarom pożaru. Poniżej znajduje się link do zweryfikowanej zbiórki organizowanej przez administrację portalu informacyjnego miejscowości Nowa Biała, dostępnej na portalu zrzutka.pl

https://zrzutka.pl/duuwaw

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy! 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 01 lipca do 15 lipca 2021 r.
Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 16 lipca do 30 lipca 2021 r.
Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, które obecnie uczęszczają do w/w przedszkoli.
Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem i złożenie w Przedszkolu w terminie do 24 czerwca 2021r. do godz. 15.00

ZARZĄDZENIE  http://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/dyzur-wakacyjny-2021/zarzadzenie-z-17-czerwca/

KARTA ZGŁOSZENIA http://przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl/dyzur-wakacyjny-2021/karta-zapisu-dziecka-na-dyzur-2021-3/

OŚWIADCZENIE  Oświadczenie rodzica dyżur