Alarm – czyli próbna ewakuacja w przedszkolu

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 16.09.2021r. o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łąkcie Górnej. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki, personel oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej.
Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 3 minut.

Dziękujemy  Druhom Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej za pomoc i współpracę.