DYŻUR WAKACYJNY 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.458.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina
Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
                                od 01 lipca do 15 lipca 2022 r.
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
                                 od 18 lipca do 29 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dyżuru będą podane w terminie późniejszym.

Do pobrania: Zarządzenie 

Zarzadzenie Wójta