Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej na rok szkolny 2022/2023 podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  w dniu 11 kwietnia 2022r.

Listy zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w szatni.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 12.04.2022r. do 25.04.2022r. w przedszkolu w godz. od 7.00 do 16.00.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

pobierz: potwierdzenie woli 2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2022r.