Opłata za przedszkole 2022/2023

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 1,00 zł i pobierana jest za usługi świadczone :
– rano od godz. 7:00 do godz. 8:00
– po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

Opłata za żywienie wynosi:
5,50 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)
6,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:
Nr konta: 17 8591 0007 0080 0215 8600 0001
Należy wykonać 2 przelewy:
1. Za żywienie
2. Za opłatę stałą
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko, adres dziecka, za jaki miesiąc.
Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.
Za wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą naliczane odsetki. Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.