Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

Posprzątajmy Polskę,

wszędzie wzdłuż i wszerz

z tych wczorajszych śmieci,

z tych jutrzejszych też….

A na koniec czułe słowa

padną w tej piosence, 

posprzątajmy sobie w głowach,

by nie śmiecić więcej!

                                                                                                                           W. Młynarski

 

W dniu 16.09 dzieci z grupy Tygryski zaopatrzone w worki na śmieci, jednorazowe rękawiczki i kamizelki wyruszyły w teren, aby posprzątać najbliższą okolice. Tym samym wzięły udział w 29. akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2022 pod hasłem: Wszystkie Śmieci Są Nasze, której organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. 

Przeprowadzona akcja miała na celu przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej dzieci, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem. Dzieci dowiedziały się, jak szkodliwe dla środowiska jest nierozsądne postępowanie człowieka, jak cierpią na tym zarówno zwierzęta i ludzie. 

Dzisiejsza pogoda uśmiechnęła się do nas bardzo szeroko umożliwiając akcję terenową.