„Każdy przedszkolak o tym wie:
Chcesz być zdrowym ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa
Są reguły, jest zabawa.”

W tym roku przedszkolaki obchodziły swoje święto na sportowo.  Dzieci uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. Dużo radości sprawiła wizyta pana Bartosza Piórko – hokeisty, wielokrotnego medalisty – który opowiedział przedszkolakom o swojej przygodzie ze sportem, wspólnie z dziećmi zagrał w mini – hokeja oraz wręczył na ręce pani dyrektor pamiątkową koszulkę.

Na zakończenie wspaniałego, pełnego niespodzianek dnia dzieci otrzymały medale, drobne upominki w postaci skakanek i piłeczek oraz prezenty dla całej grupy.

Z okazji Dnia Przedszkolaka, życzymy Wam drogie Dzieci,

aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach,

każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają !!!

KAŻDY PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE,
ŻE KIEDY 20 WRZESIEŃ ZBLIŻA SIĘ,
OD NAJMŁODSZEGO, AŻ PO STARSZAKA,
WSZYSCY ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Zapraszamy wszystkie dzieci z Naszego Przedszkola do wspólnego świętowania
20.09.2021 tj, poniedziałek
pod hasłem :”Dzień Przedszkolaka zdrowo i sportowo !”
W programie :
– „Sport to zdrowie”- zabawy sportowe pod okiem zaproszonych gości
– gry i zabawy sportowe w grupach.
– specjalne menu przedszkolaka w jadłospisie.
– niespodzianka dla każdego dzielnego przedszkolaka.
-wspaniała zabawa!
Prosimy aby dzieci w tym dniu, przyszły ubrane na sportowo!

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 16.09.2021r. o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łąkcie Górnej. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki, personel oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej.
Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 3 minut.

Dziękujemy  Druhom Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej za pomoc i współpracę.

W dniu 10 września br. roku dzieci z grupy Tygryski  już po raz kolejny wzięły udział w sprzątaniu okolicy wokół naszego przedszkola partycypując w ten sposób w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: „Myśle, więc nie śmiecę”.

            Przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem najbliższej okolicy przedszkola.

            Pogoda dopisała, dzięki zacięciu i aktywnej postawie większości dzieci udało się zebrać dwa worki śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników.

Szanowni Rodzice,

1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
W związku z trwającą pandemią COVID-19 nadal obowiązują nas liczne ograniczenia. Proszę o zapoznanie się i stosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej Pobierz

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19:

1. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30.
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych w holu budynku. Kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 1,5 m.
6. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek
8. Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
9. W przedszkolu dzieci nie zakrywają ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji
12. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola
13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni w wyjątkowych sytuacjach, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
(w szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
14. Rodzice dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola mogą wejść do przedszkola z dzieckiem na kilka minut do szatni pod salę zabaw. Prosimy o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenie dzieci do sali. Rodzic musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
16. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Opłaty za przedszkole:

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 1,00 zł i pobierana jest za usługi świadczone :

– rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

– po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

4,20 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

5,00 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

Nr konta: 17 8591 0007 0080 0215 8600 0001

Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane w późniejszym terminie będą naliczane odsetki. Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Dorota Juszczyk

2. Religia – ks. mgr Mariusz Ogorzelec
Proszę o zgłoszenie, jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w religii.

3. Terapia logopedyczna – mgr Anna Juszczyk
Proszę o zgłoszenie, jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przesłuchanie dziecka przez logopedę.

Przynosimy do przedszkola podpisane buciki na zmianę, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.
W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 15 80

mail: przedszkole-publiczne@wp.pl
Wychowawcy ustalą z Państwem również dodatkowe formy kontaktów.

 

Życzę Państwu dużo optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Joanna Sroka

 

 

   Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

 

 

Dyrektor przedszkola zaprasza Rodziców na zebrania związane z organizacją nowego roku szkolnego.
Zebrania odbędą się wg. następującego harmonogramu:

  • Rodzice dzieci 3,4 letnich – 1 września godz. 15.00
  • Rodzice dzieci 5 letnich –    1 września godz. 16.00
  • Rodzice dzieci 6 letnich –     2 września godz.15.00

Na zebraniach obowiązują zasady reżimu sanitarnego ( maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)

Rodzice otrzymają na zebraniu dokumenty, które należy wypełnić w przedszkolu, prosimy o przyniesienie długopisu

                                                                                                                                                          Dyrektor przedszkola                                                                                                                                                                           Joanna Sroka

                                                                                            

27.06.2021 grupa „Tygryski” z naszego przedszkola pięknie się  zaprezentowała  VIII Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego – Beskidzkie Rytmy i Smaki. Wydarzenie odbywało się on-line w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. Tygryski przedstawiły układ taneczny do utworu Symfonia – Perfect, zaśpiewały piosenki: „Co powie tata”, „Szła dzieweczka do laseczka” oraz „Lipka”. W ramach podziękowań za występ dzieci miały przygotowany seans filmowy w Kinie za Rogiem. Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w ostatni występ naszych przedszkolaków. Gratulujemy udanego występu, już ostatniego pod skrzydłami naszego przedszkola.

„Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas”

W dniu 25 czerwca 2021r.  odbyła się  uroczystość zakończenia roku przedszkolnego. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań.

Na przedszkolnej scenie wystąpiły dzieci z grup młodszych, „Jeżyki” i „Puchatki” oraz już prawie starszaki – „Sówki”, śpiewając wakacyjne piosenki.. Na zakończenie wystąpiła pani dyrektor, która dziękowała przedszkolakom za te chwile pełne wzruszeń i pozytywnych emocji oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.