Grupa – Maleństwa

PLAN DNIA GRUPA ,,MALEŃSTWA’’

 

07:00 – 08:00 schodzenie się dzieci, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań

08:00 – 08:15 gimnastyka poranna

08:15 – 08:30 przygotowanie do śniadania, poranna toaleta

08:30 – 09:00 śniadanie

09:00 – 09:30 zajęcia edukacyjne, język angielski

09:30 – 11:00 wyjście na plac zabaw, spacer, praca indywidualna

11:00 – 11:15 ćwiczenia wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej

11:15 – 11:30 przygotowanie do obiadu, toaleta

11:30 – 12:00 obiad

12:00 – 13:00 odpoczynek po obiedzie, czytanie książeczek

13:00 – 14:15 zajęcia dodatkowe (zajęcia plastyczno – teatralne, zajęcia ruchowe, informatyka, konsultacje logopedyczne)

14:15 -14:30 przygotowanie do podwieczorku, toaleta

14:30 – 15:00 podwieczorek

15:00 – 16:00 zabawy dowolne, wyjście na plac zabaw