KADRA

Kadra Przedszkola, to zespół pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych i uśmiechniętych
nauczycielek oraz opiekunów, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja.
Nauczycielki posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w
placówkach przedszkolnych.

mgr Joanna Sroka - dyrektor PP – nauczyciel dyplomowany, 14 lat pracy pedagogicznej, Dyplom Akademii Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

mgr Małgorzata Machaj - nauczyciel grupy "0" –nauczyciel dyplomowany, 29 lat pracy pedagogicznej, Absolwent: Studium Nauczycielskiego w Tarnowie, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

lic Agnieszka Grabowska - nauczyciel grupy III – nauczyciel dyplomowany, 13 lat pracy pedagogicznej, Absolwent: Akademii Pedagogicznej (Uniwersytetu) w Krakowie

mgr Małgorzata Matras - nauczyciel grupy IV – nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy
pedagogicznej, Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

lic. Monika Mroczek - nauczyciel grupy II – nauczyciel stażysta, 
Absolwent: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

mgr Justyna Ziółkowska - Adamczyk - nauczyciel grupy I – nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy
pedagogicznej, Absolwent: Akademii Ignatianum w Krakowie

mgr Iwona Kukla - nauczyciel grupy II – nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy
pedagogicznej, Absolwent: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ks. mgr Mariusz Ogorzelec - nauczyciel mianowany, 11 lat pracy
Absolwent: Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

mgr Dorota Juszczyk - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany 10 lat pracy pedagogicznej, Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

mgr Małgorzata Waligóra - logopeda, nauczyciel kontraktowy, Studia Podyplomowe w zakresie logopedii Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie