KADRA

Kadra Przedszkola, to zespół pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych i uśmiechniętych
nauczycielek oraz opiekunów, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja.
Nauczycielki posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w
placówkach przedszkolnych.

mgr Joanna Sroka - dyrektor PP – nauczyciel dyplomowany, 16 lat pracy pedagogicznej, Dyplom Akademii Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

mgr Małgorzata Machaj - wychowawca grupy "SÓWKI" –nauczyciel dyplomowany, 30 lat pracy pedagogicznej, Absolwent: Studium Nauczycielskiego w Tarnowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

lic Agnieszka Grabowska - wychowawca grupy "JEŻYKI" – nauczyciel dyplomowany, 15 lat pracy pedagogicznej, Absolwent: Akademii Pedagogicznej (Uniwersytetu) w Krakowie

mgr Małgorzata Matras - nauczyciel, logopeda – nauczyciel kontraktowy, 6 lat pracy
pedagogicznej, Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

lic. Monika Mroczek - wychowawca grupy "PUCHATKI" – nauczyciel kontraktowy, 2 lata stażu pedagogicznego,
Absolwent: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

mgr Anna Kita - wychowawca grupy "TYGRYSKI" – nauczyciel kontraktowy, 2 lata pracy
pedagogicznej, Absolwent: Akademii Ignatianum w Krakowie

mgr Anna Juszczyk - wychowawca grupy "TYGRYSKI" – nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy
pedagogicznej, Absolwent: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ks. mgr Mariusz Ogorzelec - nauczyciel mianowany, 12 lat pracy
Absolwent: Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

mgr Dorota Juszczyk - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany 11 lat pracy pedagogicznej, Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

mgr Kinga Guzik - nauczyciel, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, 15 lat pracy pedagogicznej, Dyplom Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

mgr Marta Cybulska - psycholog, nauczyciel poczatkujacy, 1 rok pracy pedagogicznej, Dyplom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY

Iwona Chmielowska - kucharka
Anastazja Szkarłat - pomoc kuchenna
Barbara Mrugacz - pomoc kuchenna
Lucyna Krawczyk - intendent
Monika Wrona - pomoc nauczyciela
Elżbieta Zelek - pomoc nauczyciela
Monika Paruch - woźna
Teresa Blitek - woźna