ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe – Plastyczno – teatralne w grupach: Puchatki, Maleństwa
prowadząca p. Justyna Ziółkowska-Adamczyk

W Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej w grupach 3,4 latków regularnie odbywają się plastyczno – teatralne zajęcia dodatkowe finansowane z Projektu „Łąkta Górna Przyjazna Przedszkolakom”. Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz ich zdolności twórczych. Ponadto zajęcia przygotowują do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i obcowaniu ze sztuką.

Zajęcia dodatkowe – Rytmiczno – taneczne w grupach: Puchatki, Maleństwa, Sówki, Tygryski
prowadząca p. Kinga Górka

 

 

Zajęcia dodatkowe – Informatyka w grupach: Puchatki, Maleństwa, Tygryski, Sówki
prowadząca p. Małgorzata Waligóra

Na zajęciach informatycznych dzieci pracują bezpośrednio na matach edukacyjnych oraz na tabletach. Metody nauczania oparte są na czynnościach praktycznych, gdyż wymagają zaangażowania i działania ze strony uczniów.
Celem zajęć informatycznych jest wprowadzenie najmłodszych w świat technologii informacyjnych, rozwijanie umiejętności właściwego korzystania z urządzeń komputerowych, a także wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego ich użytkowania. Ponadto wprowadzenie elementów programowania do zajęć rozwija logiczne i algorytmiczne myślenie, a także kreatywność. Na zajęciach informatycznych kształtowane są umiejętności pracy w zespole, szukania kompromisów oraz optymalnych rozwiązań. Dzięki edukacji informatycznej stopniowo i odpowiedzialnie dzieci wprowadzane są w cyfrowy świat, które świadomie i twórczo będą potrafiły korzystać z nowoczesnych technologii.

 

Zajęcia dodatkowe – Plastyczno -teatralne w grupach: Sówki, Tygryski
prowadząca p. Małgorzata Matras

W naszym przedszkolu w grupach „Sówki” i „Tygryski” regularnie odbywają się zajęcia plastyczno – teatralne, podczas których stwarza się idealne okazje do rozwijania różnych zdolności dzieci, co wpływa na rozwój ich osobowości i tożsamości. Każde dziecko poprzez działania plastyczne i teatralne ma możliwość wyrazić samego siebie, swoje emocje i uczucia, rozwijać wyobraźnie, kreatywne myślenie. Na zajęciach plastyczno – teatralnych dzieci tworzą oryginalne prace, wykorzystują różne techniki i materiały oraz mają możliwość rozwijać swoje zdolności aktorskie, wokalne, przez co ćwiczą pamięć, nabywają pewności siebie. Zajęcia te stwarzają idealną okazję do uczenia się pracy w zespole, uczenia się tolerancji i odpowiedzialności za wspólnie tworzone dzieło plastyczne lub teatralne.

Zajęcia dodatkowe – Język Angielski w grupach: Maleństwa, Puchatki, Sówki, Tygryski
prowadząca p. Dorota Juszczyk

 

 

Zajęcia dodatkowe – Logopedia w grupach: Maleństwa, Puchatki, Sówki, Tygryski
prowadząca p. Małgorzata Waligóra