OFERTA

Witamy na stronie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej. 
Dziękujemy za zainteresowanie nasza placówką. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną:

 

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem ich zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych. Staramy się wspierać u dziecka naturalną ciekawość świata, rozwijać jego kreatywność, nie ograniczać go utartymi schematami. 

Stale doskonaląca się kadra zapewni Państwa dziecku opiekę oraz edukację na wysokim poziomie. 

 

Przedszkole prowadzi swoją działalność w godzinach 7.00-16.00 . 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00

 

Co może zaoferować przedszkole?

 

  1. Wspieranie kreatywności dziecka poprzez zabawy, różnego rodzaju działania plastyczne i muzyczne.
  2. Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry w tym logopedy.
  3. Propagowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, włączanie rodziców w akcje czytania dzieciom w ciągu dnia. 
  4. Propagowanie edukacji regionalnej, ekologicznej oraz prawidłowych zachowań prozdrowotnych.
  5. Zajęcia współtworzone z rodzicami, wspólne spotkania świąteczne, pikniki rodzinne – zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola wraz z dzieckiem.