REGULAMIN

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole czynne w godz. 7.00 – 16.0o
 • Dzieci nie mogą być agresywne wobec rówieśników
 • Dziecko ma prawo do okresu adaptacyjnego
 • Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe
 • Dzieci muszą szanować prawa swoje i innych
 • Dzieci mogą przynosić ulubione zabawki za zgodą rodziców, ale przedszkole nie ponosi
  odpowiedzialności
 • Kuchnia zapewnia smakowite posiłki o stałych porach, w śniadaniu uwzględniając: „szwedzki stół”
 • Odbierać dzieci mogą rodzice lub osoby upoważnione i dzieci powyżej 16 lat
 • Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą odbierać dzieci
 • Rodzice są zobowiązani do uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w dniach 12,13,14 – każdego miesiąca
 • Potrącenia za dni nieobecności odliczane będą w następnym miesiącu za każdy dzień stawki żywieniowej oraz opłaty stałej
 • Wszystkie rzeczy dziecka należy oznaczać pełnym imieniem i nazwiskiem
 • Sprawy dotyczące dzieci należy omawiać z dyrektorem lub wychowawcą
 • Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące pracy przedszkola należy kierować do dyrektora placówki.