Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

GALERIA 2023/2024

GALERIA 2022/2023

OFERTA

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum

 
     
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na: 
 • wspomaganiu indywidualnego rozwoju każdego dziecka w wieku od 3-6 lat, 
 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Edukacji dla przyszłości, polegającej na wspieraniu indywidualnego rozwoju każdego dziecka - ujawniania naturalnych sił,
 • uczestniczeniu w tworzeniu nowego modelu wychowania opartego na podejściu do dziecka z pełnym rozumieniem jego rozwoju,
 • stwarzaniu warunków niezbędnych do zaistnienia jego naturalnych możliwości i predyspozycji,
 • wychowanie małego dziecka traktujemy jako wspieranie jego rozwoju, a edukację jako ujawnianie tego co ukryte wewnątrz,
 • wspieramy rodziny w wychowywaniu i nauczaniu dziecka.
 
 W codziennej pracy przestrzegamy określonych zasad: 
 • stwarzamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, dając każdemu poczucie sukcesu na miarę jego możliwości,
 • chronimy oryginalność myślenia, 
 • wspomagamy dziecięcą aktywność,
 • pracujemy z dzieckiem w myśl zasady: „Pomóż mi, abym zrobił to samodzielnie”
 • dajemy dziecku szanse na znalezienie własnej drogi, samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemu,
 • wyzwalamy pomysłowość dziecka, rozwijamy zainteresowania
 • nie ponaglamy, dajemy dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem
 

Celem naszego działania jest doprowadzenie dziecka do jak najpełniejszego rozwoju, osiągnięcia dojrzałości do sprostania obowiązkom szkolnym, kształtowaniu tej dojrzałości stopniowo w czasie kilku lat pobytu dziecka w przedszkolu do radzenia sobie z niepowodzeniami oraz umiejętnego korzystania ze swojej wiedzy i doświadczenia.  

Metody pracy stosowane w przedszkolu oparte są na współczesnych doświadczeniach pedagogów i psychologów, dotyczących rozwoju umysłowego i emocjonalnego dziecka. Naszym celem jest wykorzystanie wszystkich możliwości dziecka i pełny jego rozwój psychoruchowy. Zajęcia prowadzone są w oddziałach, małych grupach i indywidualnie. Do wartych zaakcentowania form pracy zaliczyć należy:   
 • program edukacji matematycznej i wspomagania rozwoju dzieci wg prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej;
 • stosowanie technik relaksacyjnych;
 • elementy pedagogiki zabawy „Klanza”;
 
Wycieczki
Służą uzupełnieniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych: wzbogacają doświadczenia uczestników, wspaniale integrują rówieśników.
Grupy młodsze jako cel swoich wypraw wybierają miejsca położone w najbliższej okolicy przedszkola, przykładowo: wizyty w gospodarstwach agroturystycznych. Dzieci starsze udają się znacznie dalej.
W ramach zajęć dzieci poznają najbliższe środowisko, uczestnicząc w spotkaniach edukacyjnych.

Teatrzyki dziecięce, spotkania z ekspertami
W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci sztuką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem. Zapraszamy do przedszkola teatrzyki. Za każdym razem występ jest inny, raz jest to teatr tradycyjny, innym – lalkowy.
Do przedszkola zapraszani sa goście, eksperci z różnych dziedzin.

Konkursy
Przedszkole ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Bierzemy udział w przeglądach i konkursach, urządzanych przez inne placówki oświatowe oraz Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Żegocinie. Organizujemy również konkursy wewnątrzprzedszkolne.

Uroczystości
Z okazji różnych świąt: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, zakończenie roku szkolnego, dzieci przygotowują występy artystyczne. Popisy małych artystów, ich recytacje, śpiew, tańce gorącymi brawami nagradza publiczność złożona z licznie przybyłych członków rodzin przedszkolaków, kolegów z innych grup oraz ich nauczycieli. Do tradycji weszła również organizacja spotkania z Mikołajem, przedszkolnej wigilii oraz balu karnawałowego.
 
Data dodania: 2022-10-24 09:29:51
Data edycji: 2022-10-24 12:35:53
Ilość wyświetleń: 649

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...”

Robert Fulghum

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej