Rodzice są zobowiązani do uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w dniach 12,13,14 – każdego miesiąca. Potrącenia za dni nieobecności odliczane będą w następnym miesiącu za każdy dzień stawki żywieniowej. Wpłacamy oddzielnie opłatę za żywienie, oddzielnie opłatę stałą.

 

Wpłaty dokonujemy na konto: 17 8591 0007 0080 0215 8600 0001

Stawka żywieniowa za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek  wynosi 6,50 zł.


Śniadanie – 1,50 zł

Obiad – 4,00 zł

Podwieczorek – 1,00 zł

 

Opłaty za świadczenia usług w przedszkolu zgodnie z nowym rozporządzeniem Ustawy z dnia 7 09 1991/ o systemie oświaty Dz.U. z 2004 nr 256 poz 2572 z póź zm z dnia 18 01 2014 i Statutu PP.