Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.458.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 01 lipca do 15 lipca 2022 r.
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 18 lipca do 29 lipca 2022 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców /opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w Przedszkolu, do którego będzie uczęszczało dziecko w terminie do 15 czerwca 2022r. do godz. 15.00

Opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka należy uregulować bezgotówkowo w terminie
do 30 czerwca 2022r. Za dni nieobecności dziecka w czasie dyżuru nie będzie zwrócona wpłacona należność.

Dzienna stawka żywieniowa: 7,50 zł za 2 posiłki, 9 zł za 3 posiłki i 1 zł za każdą godzinę pobytu poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR 2022

„  Kto ty jesteś?
–  Polak mały.
   Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
   Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
   W jakim kraju?
– W polskiej ziemi….”

                        Władysław Bełza

              Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu  i symbolach narodowych.

            W dniu 29 kwietnia w pięknie udekorowanej sali „Sówek”, odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedszkolaki przybyły na  tę uroczystość odświętnie ubrane z flagami w ręku. Odśpiewały „Mazurek Dąbrowskiego”, poznały znaczenie świąt majowych a także symboli narodowych. Każda grupa zaprezentowała wiersz o Ojczyźnie lub piosenkę o charakterze patriotycznym a dzieci z grupy „Jeżyki” zatańczyły krakowiaka. Za każdy występ przedszkolaki otrzymywały gromkie brawa.

Jesteśmy dumni z naszych małych patriotów !!!

28.04 dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w seansie edukacyjnym w mobilnym planetarium.

Dzieci w wielkim balonowym namiocie, który dawał wrażenie przestrzeni kosmicznej, słuchały kosmicznych opowieści o gwiazdach, Układzie Słonecznym i Drodze Mlecznej oraz oglądały barwne obrazy i lądowały na Księżycu. W jednej chwili przedszkolaki przeniosły się w zagadkowy świat kosmosu. Na zakończenie dzieci obejrzały bajkę podsumowującą cały pokaz. Podróż w kosmiczną przestrzeń dostarczył wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń. 

W naszym przedszkolu zorganizowana została Eko-zabawa, która polegała na stworzeniu zabawki z surowców wtórnych . Do zabawy zgłosiło się aż 50 dzieci z przeróżnymi, ciekawymi pracami. 22.04 – w Światowy Dzień Ziemi zaplanowano rozstrzygnięcie zabawy, a więc rozdanie dyplomów i nagród. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i kreatywne i każda zasługiwała na docenienie, dlatego każdy uczestnik Eko-zabawy został wyróżniony i obdarowany. 

Pani Dyrektor pokrótce opowiedziała dzieciom, czym jest Światowy Dzień Ziemi i dlaczego nasze postawy proekologiczne są tak ważne. Następnie pogratulowała uczestnikom pomysłowości i pięknych Eko-zabawek, wręczyła dyplomy oraz nagrody. Każdy uczestnik otrzymał również sadzonkę jodły, aby wraz z rodzicem mógł ją zasadzić w dogodnym miejscu, pielęgnować i obserwować jak rośnie. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej Eko-zabawy Nadleśnictwu Brzesko, które przekazało drobne upominki oraz darczyńcom, którzy obdarowali nas pięknymi sadzonkami. Serdeczne podziękowania składamy Firmie TRASZKAN s.j. za darowiznę dzięki której mogliśmy docenić wszystkie dzieci oraz  zakupiliśmy sadzonki roślin, które dzieci podczas zajęć posadzą wokół przedszkola. 

 

22.04 przypada Światowy Dzień Ziemi. W naszym przedszkolu obchodziliśmy ten dzień bardzo uroczyście, aby podkreślić, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu otaczająca przyroda. Przedszkolaki spotkały się z zaproszonym gościem- leśnikiem. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom znaczenia lasów w życiu człowieka. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. W trakcie spotkania dzieci poznały pracę leśnika , przyrządy niezbędne w pracy, oraz środowisko lasu. Poznały różne gatunki drzew liściastych i iglastych, mogły dotknąć, powąchać i obejrzeć z bliska. Zaproszony gość przedstawił również informacje o przyrodzie polskiej, opowiedział dzieciom o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych, jakie w lesie obowiązują. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Świat widziany przez niebieskie okulary – wszystkie odcienie błękitu” zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przez Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej, z naszego Przedszkola Antonina Kurnik zajęła II miejsce w kategorii dzieci pięcioletnich. Gratulujemy! Wielkie brawa! Życzymy kolejnych sukcesów.

21. kwietnia nasze przedszkolaki obejrzały kolejny teatrzyk w ramach cyklu teatrzyków wystawianych w bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu. Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi dzieci poznały losy „Jasia i Małgosi w krainie ekologii”. W tej ekologicznej wersji bajki, Pani Przyroda uczyła dzieci proekologicznych postaw. Spektakl na bazie popularnej bajki zapoznawał dzieci z podstawowymi terminami i pojęciami ekologicznymi oraz z zasadami ochrony środowiska i segregacji odpadów. Główni bohaterowie przypomnieli, jak należy zachować się w lesie, jakie są konsekwencje wynikające  z zaśmiecania środowiska oraz o konieczności segregowania odpadów. 

Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią, przedszkolaki mogły wreszcie wyruszyć na wycieczkę. Grupa Sówek i Tygrysów wybrała się do Kina „za Rogiem” w Żegocinie w piątek 08.04 natomiast grupa Jeżyków i Puchatków w środę 13.04. Już od rana w tych dniach dzieci wędrowały do przedszkola z uśmiechniętymi buźkami, które rozpromieniły się jeszcze bardziej, gdy po śniadaniu nadjechał oczekiwany autobus. Już sama przejażdżka autobusem sprawiła wszystkim dzieciom radość, a w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie czekał na dzieci jeszcze popcorn i projekcja filmu animowanego.

Starsze grupy przedszkolaków wzięły również udział w warsztatach robienia palm. Sówki i Tygryski zostały zaznajomione z tradycją święcenia palm oraz ich znaczeniem, a następnie z zaangażowaniem wykonały tradycyjną palmę z witek wierzbowych, zdobioną kwiatami i wstążkami z bibuły oraz bukszpanem. Jak tradycja nakazuje z poświęconej wcześniej palmy wykonuje się krzyżyki, które przybite do drzwi lub umieszczone w polu zapewniają urodzaj, dostatek i chronią przed zagrożeniami. 

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej na rok szkolny 2022/2023 podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  w dniu 11 kwietnia 2022r.

Listy zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w szatni.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 12.04.2022r. do 25.04.2022r. w przedszkolu w godz. od 7.00 do 16.00.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

pobierz: potwierdzenie woli 2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2022r.