Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

GALERIA 2023/2024

GALERIA 2022/2023

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca grupowa z dziećmi lub indywidualna praca według bieżących potrzeb. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne lub aerobik.

 

8.45 – 9.15

Przygotowanie do śniadania.  Porządkowanie sali, wybranie dyżurnych do pomocy przy posiłkach i innych czynnościach w ciągu dnia. Rozwijanie czynności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, na zachowanie porządku wokół siebie i prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych
i porządkowych po zakończeniu śniadania.

 

9.15 – 10.45

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela, realizowane zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i według planu miesięcznego pracy.  Stwarzanie  sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci, działania plastyczne, konstrukcyjne i techniczne; ćwiczenia ogólnorozwojowe, grafomotoryczne, nauka liter, cyfr, czytania i pisania. Nauka piosenek, wierszy, słuchanie krótkich tekstów literackich. Zajęcia umuzykalniające, gimnastyczne, sprawnościowe i dodatkowe.

 

10.45 – 11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki po okolicy. Tworzenie okazji do obserwacji przyrodniczych, eksperymentowania, odkrywania. Organizacja zabaw i gier sportowych kształtujących odpowiednią postawę dziecka. W przypadku, gdy pogoda uniemożliwia wyjście na zewnątrz to zabawy grupowe lub indywidualne w Sali, w kącikach zainteresowań lub przy stolikach: rysowanie, gry dydaktyczne, gry planszowe, ćwiczenia grafomotoryczne.  

 

11.30 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.

Obiad.

 

12.30 – 13.00

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki klasycznej, słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela, bajkoterapia.

 

13.00 – 14.15

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry kołowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem gier planszowych, ćwiczenia grafomotoryczne i matematyczne, ćwiczenia wspierające percepcje wzrokową i słuchową. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowanie dzieci. Zajęcia wyrównawcze – praca indywidualna nauczyciela z dziećmi.

 

14.15 – 14.30 

Przygotowania do posiłku, mycie rąk, sprzątanie sali. Podwieczorek.

 

14.45 – 16.00

Zabawy ruchowe i swobodne. Zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikającymi z potrzeb i zainteresowań dzieci.  Zabawy w małych zespołach. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się według osobnego harmonogramu.

 

Data dodania: 2022-10-24 10:19:37
Data edycji: 2023-03-06 12:46:41
Ilość wyświetleń: 668

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...”

Robert Fulghum

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej